top of page

The road to entrepreneurship


Mijn weg naar hier en nu, de geboorte van mijn onderneming, de volgende stap in mijn carrière, de doop tot ondernemer.

Al vanaf kinds af aan wist ik dat ik wilde gaan ondernemen. Zoals ik in de vorige blog al schreef wilde ik graag deel uit maken van de Microsoft familie, en liefst als baas. Inmiddels is dat beeld enigszins veranderd.

Ik ben in het verleden zeker in aanraking geweest met het ondernemerschap, maar nooit eerder durfde ik de stap te nemen. Nu wel. Tijdens mijn studie MBO ICT beheerder bouwde ik af en toe websites. Daarnaast hielp ik mensen in mijn omgeving wel eens met problemen op en rondom hun computer. Maar eigenlijk wist ik ook dat dat niet per se was wat ik wilde. Toen mijn carrière begon, en ik in de data terecht kwam wist ik dat ik had gevonden waar ik heen wilde.

Maar toch was het nog niet zo vanzelf sprekend dat ik ging komen waar ik nu sta, nog tijdens mijn overstap van Accenture naar BI Consult vorig jaar, twijfelde ik over waar ik heen wilde met mijn carrière. Wil ik nou manager worden? Architect? Of toch die kick-ass BI Consultant. Het afgelopen jaar werd eigenlijk alles een stuk duidelijker. Ik wil gaan ondernemen, en mijzelf aanpassen daar waar de klant mij het hardst nodig heeft. Bij Accenture leerde ik mijzelf presenteren en neer zetten. Bij BI Consult leerde ik dat ook uit te dragen tijdens mijn werk bij de klant, en vooral ook hoe ik mijzelf goed kan vermarkten als generieke BI Consultant. Daarnaast ontstond het afgelopen jaar ook het idee voor Activate consulting.

Natuurlijk mag ik niet voorbij gaan aan de mensen in mijn directe omgeving die mij hebben geholpen hier te komen. Ik ben eenieder dankbaar voor alle (al dan niet gevraagde ;) ) adviezen, en steun richting deze enorme mijlpaal.

bottom of page